นายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์

สั่งให้ออกจากราชการแล้ว “ผอ.สมเชาว์”โกงคาอาหารกลางวัน 

ผู้ว่าราชการจัวหวัดสุราษฏร์ธานี และศึกษาธิการจังหวัด เห็นชอบให้ ผอ.รร.บ้านท่าใหม่ ออกจากราชการไว้ก่อน ตามความเห็นของ สพฐ.เขต 2 พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง 5 คน