นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

รอง ปธ.สนช. เผยรัฐสภาไทยยังไม่เพิ่มระดับรักษาความปลอดภัยหลังเหตุก่อการร้ายที่อังกฤษ

รองประธาน สนช. เปิดเผยหลังเกิดเหตุก่อการร้ายใกล้รัฐสภาอังกฤษ ยืนยันไทยเป็นกลางและรักษาสัมพันธภาพทุกประเทศ จึงยังไม่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยรัฐสภาไทย