นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

BTS ประกาศขึ้นราคาค่าโดยสาร 1ต.ค.นี้

BTS ประกาศขึ้นอัตราค่าโดยสารใหม่ มีผล 1 ต.ค. 60 นี้ ระบุแบบตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสถานีละ 1 – 3 บาท ส่วนประเภทบัตร 30 วันเฉลี่ยเพิ่ […]