นิติบุคคล

10 ประเภท ร้านค้า / บริการ สามารถสมัครร่วมโครงการ เราชนะ

เปิด 10 ประเภท ร้านค้า และ ผู้ให้บริการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ เราชนะ เพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้า 30 ล้านคน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ่อ! ขีดชื่อ นิติบุคคล 12,629 ราย กันผู้ไม่หวังดีนำไปหาประโยชน์

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประกาศ ขีดชื่อนิติบุคคล บริษัทร้าง 12,629 ราย เนื่องจาก ไม่ส่งงบการเงินต่อเนื่องเกิน 3 ปี

MEA ปรับระบบลงทะเบียนออนไลน์ คืนเงินประกันไฟฟ้า สะดวกไม่ต้องเดินทาง

คืนเงินประกันไฟฟ้า MEA ปรับระบบลงทะเบียน คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล แก้ไขชื่อสกุลไม่ตรง-บุคคลเสียชีวิต แนบไฟล์แบบออนไลน์

ครม. เห็นชอบ ยกเว้นภาษี แพทย์ – บุคคลธรรมดา – นิติบุคคล ช่วงโควิด

ครม. เห็นชอบ ยกเว้นภาษี เงินได้ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล พร้อมเพิ่มการหักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขสภาพ