นโยบายพลังงานแห่งชาติ

นายกฯ ประชุมครม. จับตามติทบทวน EHIA เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน

จับตาคณะรัฐมนตรี มีมติอย่างไรเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กรณีการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ภายหลังนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA)