น่านฟ้า

โควิด19 กระทบหนัก! ไทยไลออนแอร์ เลิกจ้างนักบิน-ลูกเรือเพิ่ม 2 ร้อยกว่าคน

ไทยไลอ้อนแอร์ จากกรณี รัฐบาลไทย ยังไม่มีการประกาศการเปิดน่านฟ้า จากปัญหา โควิด19 จึงทำให้ธุรกิจสายการบินไม่สามารถบินเส้นทางระหว่างประเทศได้