น้องเมย ภคพงษ์

กองทัพบก ขอโทษครอบครัว น้องเมย ชี้ระบบทะเบียนทหารไม่เชื่อมทะเบียนราษฎร์

กองทัพบก ขอโทษครอบครัว น้องเมย ภคพงศ์ กรณีส่งจดหมายเรียกเกณฑ์ทหาร ระบุระบบทะเบียนทหารยังไม่เชื่อมทะเบียนราษฎร์ 18 ส.ค. 63