Tag: น้ำท่วม

ชป.ระดมเครื่องจักร-เครื่องมือ ช่วยเหลือประชาชน ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม

13 สิงหาคม 2562

  กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ กำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบัน(13 ส.ค. 62) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 38,036 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุเก็บกักรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้รวม 14,154 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของปริมาณน้ำใช้การได้ สามารถรับน้ำได้อีกกว่า 38,000 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์   เ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ