น้ำท่วมนครสวรรค์

น้ำท่วมนครสวรรค์ยังคงที่ เกษตรกรเดือดร้อนถ้วนหน้า

สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เกษตรกรพื้นที่ลุ่มยังเดือดร้อนเนื่องจากมีน้ำท่วมขังทำการเกษตรไม่ได้

จุดรวมแม่น้ำยม-น่านนครสวรรค์ล้นตลิ่ง

นครสวรรค์เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ขณะจุดรวมแม่น้ำยม แม่น้ำน่านล้นตลิ่งกระทบประชาชนริมฝั่งต้องทยอยขนของไว้ที่สูงเพื่อความปลอดภัยแล้ว สถา […]