น้ำท่วมเมืองเลย

ชาวเมืองเลยเร่งทำความสะอาดบ้านหลังระดับน้ำลดลงแล้ว

ชุมชนตลาดเมืองใหม่ หรือชุมชนบ้านล่างเขตเทศบาลเมืองเลย จ.เลย เร่งทำความสะอาดหลังแม่น้ำเลยลดลงจากเหตุน้ำท่วม