น้ำท่วม 62

บทเรียนวิกฤต น้ำท่วม 62 สามัคคีช่วยเหลือกัน กว่า 80 %

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ถอดบทเรียนวิกฤตน้ำท่วม 62” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาค