น้ำน้อย

กรมชลประทาน วอนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

กรมชลประทาน วอนทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด จากสภาพฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกติตลอดช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งทั่วประเทศ

ปริมาณ เก็บกักน้ำ ในอ่างฯ ใหญ่ หลายแห่ง น้อยกว่าร้อยละ 50 กรมชลฯ กำชับจัดการน้ำอย่างรัดกุม

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ หลายแห่ง มี เก็บกักน้ำ น้อย กรมชลประทาน จึงเฝ้าระวังและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุม และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

เจ้าของสวนกุหลาบภูพานเตรียมตัดขายช่วงวาเลนไทน์ รับน้ำน้อยทำผลผลิตราคาแพง

เจ้าของสวนกุหลาบบนเทือกเขาภูพาน จ.สกลนคร เร่งตัดดอกกุหลาบส่งขายเพื่อให้ทันในช่วงวันวาเลนไทน์ รับภัยแล้งปีนี้น้ำน้อยอาจทำให้ผลผลิตมีน้อยจนราคาพุ่งสูง