น้ำน้อย

น้ำในอ่างฯยังน้อย กรมชลประทาน วอนใช้สอยอย่างประหยัด

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ในขณะที่ยังต้องส่งน้ำตามแผนการจัดสรรน้ำ เพื่อสนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

กรมชลประทาน ย้ำ! น้ำในอ่างฯ มีน้อย ขอทุกภาคส่วนใช้น้ำประหยัดที่สุด และเป็นไปตามแผนฯอย่างเคร่งครัด

​กรมชลประทาน ย้ำปีนี้น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย เหตุจากฝนตกต่ำกว่าค่าปกติในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา วอนทุกภาค […]

“ปีนี้น้ำน้อย” กรมชลฯ ย้ำให้ทุกภาคส่วนประหยัดน้ำอย่างจริงจัง ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ-ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

กรมชลฯ วอนเกษตรกรชาวเชียงใหม่ ลดการปลูกข้าวนาปรัง เหตุน้ำต้นทุนมีน้อย

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ขอความร่วมมือเกษตรกรชาวเชียงใหม่ ลดการปลูกข้าวนาปรังแล้งนี้ เหตุจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ

กรมชลฯ คุมเข้มอ่างฯ น้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ย้ำพื้นที่ท้ายอ่างฯ ต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด

กรมชลประทาน คุมเข้มการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ พร้อมกำชับทุกโครงการชลประทานเฝ้าระวังและดำเนินการตามแผน

กรมชลฯ วอนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้ง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 23/2562 ซึ่งมีผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

เขื่อนอุบลรัตน์ เริ่มนำน้ำก้นอ่างฯมาใช้ ยันไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ว่า สืบเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยตลอดในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา

กรมชลประทาน วอนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

กรมชลประทาน วอนทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด จากสภาพฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกติตลอดช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งทั่วประเทศ

ปริมาณ เก็บกักน้ำ ในอ่างฯ ใหญ่ หลายแห่ง น้อยกว่าร้อยละ 50 กรมชลฯ กำชับจัดการน้ำอย่างรัดกุม

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ หลายแห่ง มี เก็บกักน้ำ น้อย กรมชลประทาน จึงเฝ้าระวังและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุม และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

เจ้าของสวนกุหลาบภูพานเตรียมตัดขายช่วงวาเลนไทน์ รับน้ำน้อยทำผลผลิตราคาแพง

เจ้าของสวนกุหลาบบนเทือกเขาภูพาน จ.สกลนคร เร่งตัดดอกกุหลาบส่งขายเพื่อให้ทันในช่วงวันวาเลนไทน์ รับภัยแล้งปีนี้น้ำน้อยอาจทำให้ผลผลิตมีน้อยจนราคาพุ่งสูง