น้ำประปาเค็ม

กรมอนามัย เผย น้ำประปาเค็ม อย่าตระหนก ไม่กระทบสุขภาพ ชี้กลุ่มเสี่ยงหากดื่มต้องระวัง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยช่วงน้ำทะเลหนุนเสี่ยง น้ำประปาเค็ม แนะชาวบ้านอย่าตื่นตระหนกเพราะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

กทม. น้ำประปาเค็ม อย่าต้ม! มีโรคประจำตัวควรเลี่ยง แนะ ดื่มน้ำขวดไปก่อน

กรุงเทพฯ น้ำประปาเค็ม ไม่แนะนำให้นำมาต้มดื่น เพราะจะเค็มกว่าเดิม ทางที่ดีช่วงนี้ควรดื่มน้ำกรองระบบ RO หรือน้ำขวดไปก่อน

กรุงเทพฯ ประปาเค็ม 10-18 ม.ค. เตือนผู้ป่วย ไต หัวใจ ความดัน เบาหวาน เลี่ยงดื่ม

การประปานครหลวงแจ้งน้ำ ประปาเค็ม ใน กรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลน้ำทะเลหนุนสูง

กปน. เผย น้ำประปาเค็ม 3 จังหวัด เตือน 3 กลุ่มเลี่ยงการบริโภค

กปน. เผย กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ พบค่าคลอไรด์เกินเกณฑ์หลายพื้นที่ แต่บริโภาคได้ พร้อมเตือน เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ระวัง น้ำประปาเค็ม

เตรียมรับมือ น้ำประปาเค็ม ยาวถึงพฤษภาคม 2563 ผลกระทบจากภัยแล้ง

น้ำประปาเค็ม นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ การประปานครหลวง ระดับ 10 เปิดเผยถึง ค่าความเค็ม น้ำประปา สูงกว่าปกติ 5 – 10 เท่าตัวจากเกณฑ์ปกติ

อย่าตื่นตระหนก! น้ำประปาเค็ม ไม่กระทบสุขภาพ แต่กลุ่มโรคไตระวัง

น้ำประปาเค็ม วันนี้ (4 ม.ค.) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำอุปโภคบริโภค ได้เตรียมแผนรองรับ