น้ำป่าทะลัก

น้ำป่าทะลัก เข้าท่วม พื้นที่เกษตรชาวบ้าน จมกว่า 1,000 ไร่

น้ำป่าทะลัก จากเทือกเขาบรรทัดไหลเข้าท่วม พื้นที่ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ส่งผลให้น้ำท่วมสูงกว่า 40 ซม. ถนนหลายสายสัญจรลำบาก

น้ำป่าทะลักท่วมสองตำบล จ.ลำปาง จนท.เร่งช่วยเหลือ

น้ำป่าทะลักท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน สองตำบล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ขณะที่น้ำในลำน้ำแม่จางเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน รวมทั้งพื้นที่การเกษตรที่อยู่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบ