น้ำแห้งขอด

ส่อเค้าวิกฤต แม่น้ำยม แห้งขอด เนินดินทรายโผล่ระยะทาง 126 กิโลเมตร

ส่อเคล้าวิกฤต แม่น้ำยม ที่ไหลผ่าน 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ลดระดับลงอย่างรวดเร็วกว่าทุกปี เนินดินเนินทรายโผล่ ตลอดระยะทางยาว 126 กิโลเมตร วันนี้ ( 9 มก […]

จ.พิจิตร แล้งต่อเนื่อง! แม่น้ำยมแห้งขอดขาดน้ำยาวกว่า 50 กม.

แม่น้ำยม ที่ไหลผ่านพื้นที่ จ.พิจิตร ขาดน้ำระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร ในพื้นที่ตอนกลางแห้งขอดจนเห็นผืนทรายตลอดแนวของแม่น้ำยม