น้ำโขงแห้ง

น้ำโขงแห้งเรือไทยขึ้นรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจีนเพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว

ผลพวงของแม่น้ำโขงที่แห้งหนักเนื่องจากจีนลดปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนจิ่งหง จนทำให้เรือขนาดใหญ่ที่กินน้ำลึกกว่า 1 เมตร ไม่สามารถแล่นในแม่น้ำโขงได้ และล […]