บทรัตนสูตร

เปิด บทรัตนสูตร บทสวดปัดเป่าภัยพิบัติ โรคห่า สมัยโบราณ

เปิด บทรัตนสูตร บทสวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ โรคภัยไข้เจ็บ และ โรคห่า ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 ด้านรัฐบาลถ่ายทอดสด 25 มี.ค.นี้