บทสวดสรภัญญะ

แค่ลองนะโยม! หลวงพี่เทสต์เครื่องเสียง จัดบทสวดสรภัญญะ คนในห้างสาธุเพียบ

คนทั้งห้างยกมือท่วมหัวหลัง หลวงพี่เทสต์เครื่องเสียง จัดบทสวดสรภัญญะไปหนึ่งบทแต่ไม่ได้ซื้อเพราะปัจจัยไม่พอสนใจซื้อถวายได้