บทเพลงเพื่อพ่อ

บทเพลงเพื่อพ่อ ของ “ครูสลา คุณวุฒิ”

พระอัฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นที่ยกย่องของครูเพลงและศิลปินทั่วโลก เช่นเดียวกับ ครูสลา คุณวุฒิ ที่ยกให้พระองค์ท่าน […]