บนมือถือ

ประเทศจีนเริ่มใช้งานบัตรประชาชนเสมือนบนมือถือ

ประเทศจีนเริ่มใช้งานบัตรประชาชนเสมือนบนมือถือ ในยุคของสมาร์ทโฟนเราคงไม่อจปฏิเสธได้ว่า การพกพาสมาร์ทโฟนเป็นมากกว่าการสื่อสารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพรา […]