บรรจุร่างอาจารย์ใหญ่

ทดแทนคุณ!! นิสิตแพทย์จุฬาฯ-ป่อเต็กตึ๊ง บรรจุร่าง-ขอขมาอาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่ เป็นชื่อที่แพทย์ทุกคนใช้เรียกผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติที่อุทิศร่าง เพื่อเป็นครูสอนนิสิตแพทย์ ในการนำความรู้ไปใช้รักษาผู้ป่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วย จึงนับว่าเป็นการทำกุศลให้วงการแพทย์เป็นอย่างมาก ซึ่งในวันนี้ นิสิตแพทย์ จุฬาฯ ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทำพิธีบรรจุร่าง และขอขมาอาจารย์ใหญ่ กว่า 300 ท่าน