บรรยากาศคนเดินทางกลับ

หัวลำโพง -หมอชิต ยังแน่น-ไม่พบผู้โดยสารตกค้าง 

หัวลำโพง -หมอชิต  ประชาชนแห่กลับภูมิลำเนาต่อเนื่อง -สำรองที่นั่งเต็มที่  ยังไม่พบผู้โดยสารตกค้าง