บรรเทาอุทกภัย

กรมชล ติดตามความก้าวหน้าโครงการป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย เมืองชุมพร

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย