บริการการรักษา

สถาบันประสาทวิทยา เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการการรักษาของประชาชน

กรมการแพทย์เผย โดย สถาบันประสาทวิทยา การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน คนไทยทุกคน ไม่ว่าจะยากดีมีจน