บริการขนส่งออนไลน์

เดลิเวอรี่ผวา! ครม. เห็นชอบ บริการขนส่งออนไลน์ เป็นธุรกิจควบคุม สอดรับยุค New Normal

เดลิเวอรี่ผวา! คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ บริการขนส่งออนไลน์ เป็นธุรกิจควบคุม สอดรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ประกอบการและผู้บริโภคตามชีวิตวิถีใหม่ New Normal