บริจาคขยะ

รับบริจาคขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ ส่งไปทำเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินได้

ขยะมีมากมายหลายประเภท บางประเภทสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ บางประเภทต้องถูกรีไซเคิลหรือถูกกำจัด แต่ก็มีขยะอีกหนึ่งประเภทที่ไม่มีที่ไป