บริจาคน้ำท่วม

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เจอตัวหนูน้อยทุบกระปุกออมสินบริจาคเงิน น้ำท่วมอุบล แล้ว

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เจอตัวเด็กหญิงทุบกระปุกออมสินร่วมบริจาคเงิน น้ำท่วมอุบล แล้ว พร้อมจวกพวกคนเลวรับเงิน 5,000 บาททั้งที่บ้านน้ำไม่ท่วม