บริจาคร่าง

ญาติ แรม วรธรรม พ่อ โอ วรุต ยกเลิกบริจาคร่าง เตรียมสวด 7 วันวัดเจ็ดยอด

ครอบครัว แรม วรธรรม ดาราอาวุโส พ่อของ โอ วรุต ตัดสินใจ ยกเลิกเรื่องการบริจาคร่างให้โรงพยาบาล พร้อมเปลี่ยนมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณี