บริจาคไต

พ่อใจบุญบริจาคไต 2 ข้างของลูกชายที่เสียชีวิตให้สภากาชาดไทยต่อชีวิตได้อีก 2 คน

บิดาของผู้เสียชีวิตที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ บริจาคไตทั้ง 2 ข้างของบุตรชาย ที่เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ ให้สภากาชาดไทย นำไปปลูกถ่ายและเปลี่ยนให้กับผู้ป่วยโรคไตวาย ที่กำลังนอนรอความหวังต่อชีวิตได้อีก 2 คน