บริหารงานล้มเหลว

คลัง แจงปมถังแตก จ่าย เงินผู้สูงอายุ เงินผู้พิการ เงินเดือนข้าราชการ ล่าช้า

กรณีพรรคก้าวไกล กล่าวหารัฐบาลถังแตกบริหารงานล้มเหลว ไม่สามารถจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการได้ตามกำหนด วันที่ 10 ของทุกเดือนนั้น