บริหารงานไม่โปร่งใส

ชาวบ้าน จ.ยโสธร ชุมนุมขับไล่ ผอ.โรงเรียนบ้านกุดเสถียร หลังบริหารงานไม่โปร่งใส

ชาวบ้านใน จ.ยโสธร ชุมนุมขับไล่ ผอ.โรงเรียนบ้านกุดเสถียร ออกจากพื้นที่ โดยกล่าวหาว่าบริหารงานโรงเรียนไม่โปร่งใสโดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนที่ส่อไปในทางทุจริต