บริหารจัดการน้ำ

กรมชลประทาน ลงพื้นที่ ติดตามการบริหารจัดการน้ำ จ.บุรีรัมย์

วันนี้ (17 ก.ค.63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขุดร่องชักน้ำหนองตาแหลม ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

กรมชลประทาน ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานและให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

กรมชลประทาน วันนี้ (10 กรกฎาคม 2563) เวลา 9.30 น. นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง “บทบาทและภารกิจของจังหวัดสกลนคร

กรมชลประทาน ร่วมประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ

กรมชลฯ เชียงใหม่ เผยแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน

ครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน ในภาวะน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำต่างๆอยู่ในเกณฑ์น้อย วอนทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำตามแผน