Tag: บัญชีนายกฯ

ปชช.เผย “สเปค” นายกฯ ที่อยากได้หลังเลือกตั้ง

17 กุมภาพันธ์ 2562

“ซูเปอร์โพล” เปิดผลสำรวจปชช. 25 % อยากได้นายกฯ ผู้ชาย-อายุ 50 ต้นๆ มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ประเทศ ชื่นชอบคนไม่ค่อยโปรโมทตัวเอง  17 ก.พ.62-ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความกังวลของประชาชนช่วงเลือกตั้ง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,054 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่าเกินครึ่งหรือร้อยละ 56.2 ติดตามข่าวสารบ่อยๆ ร้อยละ 36.6 ติดตามไม่บ่อย และร้อยละ 7.2 ไม่ได้ติดตาม แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.5 กังวลต่อคว …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ