บุคคลากรทางการแพทย์

ขอกำลังเสริม บุคคลากรทางการแพทย์ รพ.ขอนแก่น กักตัวกว่า 100 ราย เป็นกลุ่มเลี่ยง

ต้องการกำลังเสริมด่วน เมื่อกลุ่มเสี่ยงในการติกเชื้อโควิด-19 เป็นบุคคลากรทางการแพทย์ใน รพ.ขอนแก่น กว่า 100 ราย รองผู้อำนวยการแจ้งขอกำลังเสริม