บูชายัญ

นักโบราณคดีจีน ค้นพบหลุม บูชายัญ – ซากวัตถุโบราณ อายุราว 3,000 ปี

นักโบราณคดีจีน ค้นพบหลุม บูชายัญ – วันเสาร์ (20 มี.ค.) สำนักบริหารมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติ (NCHA) เปิดเผยว่าคณะนักโบราณคดีค้นพบหลุมบูชายัญใหม่ 6