บูลลี่ฟัน

เพจดังจวกคนไทยเละ คุณมีสิทธิ์อะไร บูลลี่ฟัน เด็กญี่ปุ่น

เพจดังสับเละ คนไทยคอมเมนต์ บูลลี่ฟัน เด็กชาวญี่ปุ่น ชี้คนแสดงความเห็นแบบนี้ ภูมิปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ที่ต่ำ มีสิทธิ์อะไรไปว่าคนอื่น