บูสเตอร์เข็ม 3

ไม่รอแล้ว! คิง ก่อนบ่าย เข้าบูสเตอร์เข็ม 3 ลั่น! จะ​รอติด​ รอฉีด​ หรือรอตาย

ปรับตัวให้เข้ากับยุค! ล่าสุด คิง ก่อนบ่าย ออกมาโพสต์ร่ายยาวหลังเข้ารับบูสเตอร์วัคซีนเข็ม 3 พร้อมเทียบหลักการให้เข้าใจง่าย