บ้านหนองคล้า

ชป.ร่วมหาแนวทางแก้ไข ข้อขัดแย้งการก่อสร้าง ปตร.บ้านหนองคล้า จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อขัดแย้งการก่อสร้าง กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีความขัดแย้งของเกษตรกร 2 พื้นที่ จังหวัดพิจิตร-กำแพงเพชร กรณีการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านหนองคล้า ก