บ้านหนองหญ้าปล้อง

ประชุมเพลิง!!!อดีตเจ้าคณะอำเภอพังโคนโดยไร้ร่างพระครูที่ยังหาไม่พบ

ประชุมเพลิงอดีตเจ้าคณะอำเภอพังโคนโดยไร้ร่าง ผู้ใหญ่บ้านเผยเครื่องใช้ส่วนตัวแทน โดยถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อ […]