ปฎิรูป

รัฐบาล เดินหน้าปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เพื่อสอดคล้องสถานการณ์

รัฐบาล เดินหน้าตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ให้มีกฏหมายเท่าที่จำเป็นสอดคล้องสถานการณ์ ประเมินผลสัมฤทธิ์ ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. น. […]