ปฎิรูป

มติ อนุมัติปฏิรูปยกเครื่องตำรวจใหม่ รื้อแต่งตั้งโยกย้าย – ยุบ ก.ต.ช.เหลือ ก.ตร.

มติ รื้อแต่งตั้งโยกย้าย – ยุบ ก.ต.ช.เหลือ ก.ตร. ตั้งศูนย์ร้องเรียนตำรวจสำหรับประชาชน เสนอเรื่องเร่งเข้าที่ประชุมสภา

รัฐบาล เดินหน้าปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เพื่อสอดคล้องสถานการณ์

รัฐบาล เดินหน้าตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ให้มีกฏหมายเท่าที่จำเป็นสอดคล้องสถานการณ์ ประเมินผลสัมฤทธิ์ ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. น. […]