ปฎิรูปสื่อ

ดร.เสรี แจงชัด 3 ข้อเรียกร้องกลุ่ม เยาวชนปลดแอก นักศึกษาชุมนุม

เยาวชนปลดแอก ดร. เสรี วงษ์มณฑา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความคิดเห็นผ่านรายการเรื่องลับมาก