ปฏิรูปการศึกษา Thailand 4.0

โน้ส อุดม พูดถึง “ปฏิรูปการศึกษา” Thailand 4.0 เหน็บแรงแค่ “อูเบอร์” ยังห้ามไม่ให้ใช้ ฯลฯ

โน้ส อุดม แต้พานิช นักพูดฝีปากกล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา Thailand 4.0 ใช้การเปรียบเทียบจิกกัดแสบๆคันๆกับ “อูเบอ […]