ปฏิรูปที่ดิน

ก้าวไกล เปรียบ ที่ดิน หัวใจสำคัญความเท่าเทียม แค่ตั้งหน่วยงานใหม่ ไม่ตอบโจทย์

พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ที่ดิน คือ หัวใจสำคัญของการปฏิรูปความเสมอภาคและเท่าเทียม – แค่ตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ ไม่ตอบโจทย์ จึงไม่สามารถรับหลักการได้