ปฏิรูปประเทศชาติ

ดร.อาทิตย์ อยากให้คนทุกหมู่เหล่าหลอมรวมกันปฏิรูปประเทศชาติ ให้เป็นสังคมธรรมาธิปไตย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า