Tag: ปฏิรูปสื่อ

ขอเชิญรับฟังสัมมนา “ปฏิรูปสื่อ ใครได้ประโยชน์” สังคมไทยจะได้อะไรจาก พ.ร.บ.ควบคุมสื่อ

21 กุมภาพันธ์ 2560

สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายบรรณาธิการ นสพ.ภาคอีสาน กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ปฏิรูปสื่อ ใครได้ประโยชน์” ขึ้น ที่ ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดการเสวนาฯ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ประกอบการตัวจริง อาทิ นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อการปฏิรูป นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนขนานแท้ , ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ