ปฏิเสธเสียงแข็ง

ยืนยันว่าบริสุทธิ์! สมภารปัดเสียงแข็งไม่ได้ข่มขืนสีกา

ยืนยันว่าบริสุทธิ์! สมภารวัดชื่อดังในเมืองเลย ปฏิเสธเสียงแข็ง ไม่ได้ข่มขืนหญิงสาวตามที่ถูกกล่าวหา ถึงแม้ผลดีเอ็นเอ จะระบุว่าเป็นของอาตมาก็ตาม