ปฐมบทแห่งโครงการพระราชทาน

ปฐมบทแห่งโครงการพระราชทาน

พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ทรงละทิ้งซึ่งความสุขสบายตรากตรำพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค จนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีความทุกข์ใดของราษฎรที่ […]