ปณิธาน วัฒนายากร

จับตาม็อบ เยาวชนปลดแอก ชุมนุมวันเดียวกับอาชีวะ รัฐบาลยืนยันจัดชุมนุมได้

เยาวชนปลดแอก จากกรณีที่กลุ่มอาชีวะช่วยชาติได้นัดชุมนุมสนับสนุนรัฐบาล และปกป้องสถาบัน ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้นัดชุมนุม