ปปป.บุกค้นโรงแรมนายกเทศมนตรีเชียงใหม่

บุกค้นโรงแรมเชียงใหม่ หาหลักฐานฮั๊วประมูลรถดูดโคลน

จนท.ปปป. บุกค้นโรงแรมของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หาหลักฐานเชื่อมโยงการจัดซื้อรถขยะและรถดูดโคลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการล๊อกสเปกและฮั๊วประมูล