ปภ.15

ปภ.15 เตรียมรถและเครื่องสูบระยะไกลช่วยภัยแล้งทีเชียงราย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 15 จ.เชียงราย ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร และ 6,000 ลิตร จำนวน 10 คัน รถสูบน้ำระยะไกล 8 คัน เค […]